Саопштења рурални развој

Одржана ТАIEX експертска мисија за етил алкохол и јака алкохолна пића

TAIEXМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у сарадњи са TAIEX одељењем Еворпске комисије, организовало је Експертску мисију о етил алкохолу и јаким алкохолним пићима (TAIEX  – Expert Mission for ethyl alcohol and on spirit drinks).

Експертска мисија одржана је од 28. до 30. октобра 2013. године, у просторијама „Привредне коморе Србије“, у Београду, у улици  Ресавска бр.15.

Први дан мисије разматран је постојећи национални Закон о етанолу, који је презентован представнику ЕУ од стране инспекцијске службе – Одсека пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна  и безалкохолна пића. Након тога, експерт из Немачке је указао на директиве ЕУ које се односе на етил алкохол и са којима се морамо хармонизовати како би овај Закон био усклађен у потпуности. Постигнут је закључак са првог састанка, да се делегату ЕУ  упути превод постојећег Закона како би могли да добијемо званичне коментаре, препоруке и сугестије на исти и урадимо евентуалне измене Закона о етанолу.

Дрги и трећи дан мисије разјашњене су све нејасноће везане за европску регулативу – Council Regulation (EC) No 110/2008, а која се односи на јака алкохолна пића. Урађена је нацртна верзија Закона о јаким алкохолним пићима у којој су имплементиране одредбе ове директиве и где су сви присутни представници и учесници састанка имали могућност за дискусију и додатна појашњења. Закључак након ова два дана био је да се формира радна група у ресорном министарству која ће кориговану нацртну верзију Закона о јаким алкохолним пићима још једном доставити на контролу представнику ЕУ.

Неопходност одржавања ове TAIEX експертске мисије је од посебног значаја у циљу усаглашавања законске регулативе са европским директивама и хармонизације националне легислативе у области јаких алкохолних пића и етил алкохола.

На састанку су учествовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде из сектора за пољопривредну политику, сектора за међународну сарадњу, као и представници Привредне коморе Србије и Удржења произвођача јаких алкохолних пића.

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст