Saopštenja ruralni razvoj

Održana TAIEX ekspertska misija za etil alkohol i jaka alkoholna pića

TAIEXMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evorpske komisije, organizovalo je Ekspertsku misiju o etil alkoholu i jakim alkoholnim pićima (TAIEX  – Expert Mission for ethyl alcohol and on spirit drinks).

Ekspertska misija održana je od 28. do 30. oktobra 2013. godine, u prostorijama „Privredne komore Srbije“, u Beogradu, u ulici  Resavska br.15.

Prvi dan misije razmatran je postojeći nacionalni Zakon o etanolu, koji je prezentovan predstavniku EU od strane inspekcijske službe – Odseka poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna  i bezalkoholna pića. Nakon toga, ekspert iz Nemačke je ukazao na direktive EU koje se odnose na etil alkohol i sa kojima se moramo harmonizovati kako bi ovaj Zakon bio usklađen u potpunosti. Postignut je zaključak sa prvog sastanka, da se delegatu EU  uputi prevod postojećeg Zakona kako bi mogli da dobijemo zvanične komentare, preporuke i sugestije na isti i uradimo eventualne izmene Zakona o etanolu.

Drgi i treći dan misije razjašnjene su sve nejasnoće vezane za evropsku regulativu – Council Regulation (EC) No 110/2008, a koja se odnosi na jaka alkoholna pića. Urađena je nacrtna verzija Zakona o jakim alkoholnim pićima u kojoj su implementirane odredbe ove direktive i gde su svi prisutni predstavnici i učesnici sastanka imali mogućnost za diskusiju i dodatna pojašnjenja. Zaključak nakon ova dva dana bio je da se formira radna grupa u resornom ministarstvu koja će korigovanu nacrtnu verziju Zakona o jakim alkoholnim pićima još jednom dostaviti na kontrolu predstavniku EU.

Neophodnost održavanja ove TAIEX ekspertske misije je od posebnog značaja u cilju usaglašavanja zakonske regulative sa evropskim direktivama i harmonizacije nacionalne legislative u oblasti jakih alkoholnih pića i etil alkohola.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz sektora za poljoprivrednu politiku, sektora za međunarodnu saradnju, kao i predstavnici Privredne komore Srbije i Udrženja proizvođača jakih alkoholnih pića.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast