Саопштења пољопривредне инспекције

Одржани Други дани пољопривредне инспекције

У периоду од 21.-25.12.2015. године у Београду су одржани Други дани пољопривредне инспекције. У пет радних дана одржан је већи број састанака и радионица према посебним темама и надлежностима четири Одељења пољопривредне инспекције. Еминентни гости са Пољопривредног факултета, Института за примену науке у пољопривреди, Привредне коморе Србије, Института за сточарство, Пољопривредних стручних служби, Основних и регионалних одгајивачких организација,  акредитованих лабораторија, су својим предавањима и дискусијама допринели размени искустава и нових сазнања.

Посебан акценат је дат на Закон о инспекцијском надзору, који је представљен од стране стручних сарадника из USAID пројекта, са посебним освртом на однос овог прописа у односу на посебне законе.

Размењивана су искуства у раду између самих инспектора а посебан квалитет организацији овог скупа су својим присуством допринели  Државни секретар проф. др Зоран Рајић,  државни секретар Жељко Радошевић, директор Управе за аграрна оплаћања Жарко Радат, представници Сектора за планирање и управљање у животној средини, представник Сектора за пољопривредну политику као и представник Министарства за државну управу и локалну управу.

  Рад по тематским садржајима а у односу за различите надлежности одељења је подразумевао: размену инспекцијских искустава, представљање нових процедура, више презентација уско стручних тема које су у директној вези са  радом пољопривредне инспекције, расправу о проблемима са којима се сусрећу инспектори, преношење стеченог знања са обука на којима су поједини инспектори учествовали, излагање о резултатима рада и плановима за следећи период.

Посебно је представљен „Вишегодишњи план службених контрола“, који је донет као инструкција за инспекторе Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, а која се односи на будуће вршење службених контрола заснованих на процени ризика. Презентоване су и чек листе за категоризацију субјеката по нивоу ризика, као и план динамике вршења службених контрола заснован на процени ризика.

Категорије

Величина текста
Контраст