Саопштења пољопривредне инспекције

Одржани радни сaветодавни састанци пољопривредне инспекције

Четврти дани пољопривредне инспекције организовани су  21. и 22. децембра 2017. године у Београду, током којих је одржан већи број састанака и радионица према посебним темама и надлежностима четири Одељења пољопривредне инспекције. Еминентни гости са Пољопривредног факултета, Института за примену науке у пољопривреди, Привредне коморе Србије, Института за сточарство, Пољопривредних стручних служби, Основних и регионалних одгајивачких организација и акредитованих лабораторија су својим предавањима и дискусијама допринели размени искустава и нових сазнања.

Посебан акценат дат је на Закон о инспекцијском надзору и Закон о општем управном поступку. На посебном округлом столу уз учешће предавача СУК-а, колега из Министарства здравља, Министарства трговине и Министарства надлежног за екологију, разматрани су посебни аспекти примене ових закона.

Рад по тематским садржајима, а у односу на различите надлежности одељења, подразумевао је: размену инспекцијских искустава, представљање нових процедура, више презентација уско стручних тема које су у директној вези са  радом пољопривредне инспекције, расправу о проблемима са којима се сусрећу инспектори, преношење стеченог знања са обука на којима су поједини инспектори учествовали, излагање о резултатима рада и плановима за следећи период. 

Као посебна тема ове године издвојена је Примена ITCM система у раду Сектора пољопривредне инспекције. Предност овог система је и у томе што су обезбеђени предуслови за брже организационе промене, прилагођавање потребама тржишта и интеграцију са окружењем кроз повезивање са институцијама у систему државних органа. У циљу свеобухватније контроле, ова софтверска решења обезбеђују размену података са релевантним организацијама и институцијама као што су Републички геодетски завод, Регистар пољопривредних газдинстава и Агенција за привредне регистре. Стручњаци Института Михајло Пупин били су предавачи на овој обуци.

Представљањем Студије „Безбедност хране биљног порекла у Републици Србији”, чији је аутор Ненад Вујовић в.д. помоћника министра у Сектору пољопривредне инспекције, обележен је крај Четвртих дана пољопривредне инспекције, у Привредној комори Србије. Студија представља модел обједињених података насталих континуираном анализом осамнаест група прехрамбених производа биљног порекла на микробиолошке и физичко-хемијске параметре у протеклих седам година (2010–2016). Овај модел је био основа да се анализира исправност производа биљног порекла и на основу резултата прикажу закључци са планом и предикцијом будућих корака како произвођача, тако и инспекцијске контроле ка побољшању постојећег стања. На промоцији Студије учествовали су и представници Стручног савета за процену ризика МПШВ, научних институција, лабораторија, као и чланови групација Удружења за прехрамбену индустрију ПКС (произвођачи млинских и пекарских производа и тестенина, кондиторских производа, уља и производа од уља, шећера, кафе, чаја, зачина и супа, прерађивачи воћа и поврћа), који су такође уприличили овај догађај.

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст