Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Održani radni savetodavni sastanci poljoprivredne inspekcije

Četvrti dani poljoprivredne inspekcije organizovani su  21. i 22. decembra 2017. godine u Beogradu, tokom kojih je održan veći broj sastanaka i radionica prema posebnim temama i nadležnostima četiri Odeljenja poljoprivredne inspekcije. Eminentni gosti sa Poljoprivrednog fakulteta, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Privredne komore Srbije, Instituta za stočarstvo, Poljoprivrednih stručnih službi, Osnovnih i regionalnih odgajivačkih organizacija i akreditovanih laboratorija su svojim predavanjima i diskusijama doprineli razmeni iskustava i novih saznanja.

Poseban akcenat dat je na Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakon o opštem upravnom postupku. Na posebnom okruglom stolu uz učešće predavača SUK-a, kolega iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva trgovine i Ministarstva nadležnog za ekologiju, razmatrani su posebni aspekti primene ovih zakona.

Rad po tematskim sadržajima, a u odnosu na različite nadležnosti odeljenja, podrazumevao je: razmenu inspekcijskih iskustava, predstavljanje novih procedura, više prezentacija usko stručnih tema koje su u direktnoj vezi sa  radom poljoprivredne inspekcije, raspravu o problemima sa kojima se susreću inspektori, prenošenje stečenog znanja sa obuka na kojima su pojedini inspektori učestvovali, izlaganje o rezultatima rada i planovima za sledeći period. 

Kao posebna tema ove godine izdvojena je Primena ITCM sistema u radu Sektora poljoprivredne inspekcije. Prednost ovog sistema je i u tome što su obezbeđeni preduslovi za brže organizacione promene, prilagođavanje potrebama tržišta i integraciju sa okruženjem kroz povezivanje sa institucijama u sistemu državnih organa. U cilju sveobuhvatnije kontrole, ova softverska rešenja obezbeđuju razmenu podataka sa relevantnim organizacijama i institucijama kao što su Republički geodetski zavod, Registar poljoprivrednih gazdinstava i Agencija za privredne registre. Stručnjaci Instituta Mihajlo Pupin bili su predavači na ovoj obuci.

Predstavljanjem Studije „Bezbednost hrane biljnog porekla u Republici Srbiji”, čiji je autor Nenad Vujović v.d. pomoćnika ministra u Sektoru poljoprivredne inspekcije, obeležen je kraj Četvrtih dana poljoprivredne inspekcije, u Privrednoj komori Srbije. Studija predstavlja model objedinjenih podataka nastalih kontinuiranom analizom osamnaest grupa prehrambenih proizvoda biljnog porekla na mikrobiološke i fizičko-hemijske parametre u proteklih sedam godina (2010–2016). Ovaj model je bio osnova da se analizira ispravnost proizvoda biljnog porekla i na osnovu rezultata prikažu zaključci sa planom i predikcijom budućih koraka kako proizvođača, tako i inspekcijske kontrole ka poboljšanju postojećeg stanja. Na promociji Studije učestvovali su i predstavnici Stručnog saveta za procenu rizika MPŠV, naučnih institucija, laboratorija, kao i članovi grupacija Udruženja za prehrambenu industriju PKS (proizvođači mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina, konditorskih proizvoda, ulja i proizvoda od ulja, šećera, kafe, čaja, začina i supa, prerađivači voća i povrća), koji su takođe upriličili ovaj događaj.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast