Јавне набавке 2021

Oдржавањe система и портала СТИПС и техничкa подршкa. Заводни број набавке је 404-02-58/6/2021-02, а редни број набавке је 10/2021.

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива стипс погледати – овде

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништења поступка можете преузети и погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст