Јавне набавке 2019

ОП Ангажовање експерата за евалуацију ИПАРД програма и секторске анализе, редни број: 1.2.11/2019, заводни број: 404-02-183/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одговор на питање број 1 погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Измену конкурсне документације број 2 погледати – овде

Одлуку о додели уговора П1 погледати – овде

Одлуку о додели уговора П2 погледати – овде

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору партија 2 погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст