Javne nabavke 2019

OP Angažovanje eksperata za evaluaciju IPARD programa i sektorske analize, redni broj: 1.2.11/2019, zavodni broj: 404-02-183/2019-02

Poziv za podnošenje ponuda pogledati – ovde

Konkursnu dokumentaciju pogledati – ovde

Odgovor na pitanje broj 1 pogledati – ovde

Izmenu konkursne dokumentacije pogledati – ovde

Izmenu konkursne dokumentacije broj 2 pogledati – ovde

Odluku o dodeli ugovora P1 pogledati – ovde

Odluku o dodeli ugovora P2 pogledati – ovde

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast