Јавне набавке 2019

ОП набавка резервних делова за службена возила са услугама уградње, одржавања и поправке службених возила, редни број: 1.1.8/2019, заводни број: 404-02-80/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одлуку о додели уговора за партије 1,3 и4  погледати – овде

Одлуку о обустави поступка за партију 2 погледати – овде

Обавештење о обустави поступка за партију 2 погледати – овде

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,3 и 4 погледати – овде

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст