Јавне набавке 2022

OP Одржавање ArcGIS софтверских лиценци и WEB GIS апликације. Заводни број: 404-02-391/2022-02, редни број: 24/2022.

Јавни позив погледати – овде

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст