Јавне набавке 2020

ОП Одржавање и поправка службених возила, Заводни број: 404-02-101/2020-02, редни број: 1.2.9/2020

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

ОДЛУКА о закључењу ОС и додели првог ПУ за Партије 1,2, и 3 погледати – овде

ОДЛУКА о обустави поступка ЈН за Партију 4 погледати – овде

 

Категорије

Величина текста
Контраст