Јавне набавке 2020

ОП Одржавање и поправка службених возила, Заводни број: 404-02-101/2020-02, редни број: 1.2.9/2020

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

ОДЛУКА о закључењу ОС и додели првог ПУ за Партије 1,2, и 3 погледати – овде

ОДЛУКА о обустави поступка ЈН за Партију 4 погледати – овде

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка погледати – овде

Обавештење o закљученом Оквирном Споразуму погледати – овде

Обавештење o закљученом Оквирном Споразуму П3 погледати – овде

Обавештење o закљученом Оквирном Споразуму П2 погледати – овде

Обавештење o закљученом Уговору П1 погледати – овде

Обавештење o закљученом Уговору П3 погледати – овде

Обавештење o закљученом Уговору П2 погледати – овде

Позив за доставу понуде – овде

Образац понуде_Партија 2 – овде

Образац структуре цене_Листови А_партија 2 – овде

УГ_други појединачни_Партија 2 – овде

Обавештење o закљученом Уговору П1 погледати – овде

Обавештење o закљученом Уговору П3 погледати – овде

Одлука о додели уговора за други појединачни уговор за Партију 2 погледати – овде

Обавештење о закљученом другом појединачном уговору П2 преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст