Javne nabavke 2020

OP Održavanje i popravka službenih vozila, Zavodni broj: 404-02-101/2020-02, redni broj: 1.2.9/2020

Poziv za podnošenje ponuda pogledati – ovde

Konkursnu dokumentaciju pogledati – ovde

ODLUKA o zaključenju OS i dodeli prvog PU za Partije 1,2, i 3 pogledati – ovde

ODLUKA o obustavi postupka JN za Partiju 4 pogledati – ovde

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom Sporazumu pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom Sporazumu P3 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom Sporazumu P2 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P1 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P3 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P2 pogledati – ovde

Poziv za dostavu ponude – ovde

Obrazac ponude_Partija 2 – ovde

Obrazac strukture cene_Listovi A_partija 2 – ovde

UG_drugi pojedinačni_Partija 2 – ovde

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P1 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P3 pogledati – ovde

Odluka o dodeli ugovora za drugi pojedinačni ugovor za Partiju 2 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom drugom pojedinačnom ugovoru P2 preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast