Јавне набавке 2020

OП одржавањe и поправкe службених возила која се налазе на територији градова Ниш, Крушевац и Лесковац и околини. Заводни број: 404-02-249/2020-02, редни број: 1.2.9/2020.

Позив за подношење понуда погледати – овде

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ партија 4 погледати – овде

ОДЛУКА ДОДЕЛА П4 погледати – овде

Обавештење о закљученом Оквирном Споразуму П4 погледати – овде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПРВОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Позив за доставу понуде – овде

Образац понуде_партија 4 – овде

Образац структуре цене_листови А партија 4 – овде

Други појединачни уговор_Партија 4 – овде

ОДЛУКА ДОДЕЛА УГОВОРА П4 погледати – овде

Обавештење о закљученом другом појединачном уговору – овде

Категорије

Величина текста
Контраст