Јавне набавке 2022

ОП Услуге превођења. Заводни број: 404-02-138/2022-02, редни број: 15/2022

Јавни позив погледати – овде

Јавни позив пречишћени текст погледати – овде

Обавштње о додели уговора, обустави или поништењу погледати – овде

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума/система динамичке набавке погледати – овде

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст