Јавне набавке 2020

ОП Услуге превођења . Заводни број: 404-02-157/2020-02, редни број: 1.2.6/2020

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Измену позива погледати – овде

Исправку техничке грешке у измени К.Д. погледати – овде

Обавештење погледати – овде

Измену конкурсне документације број 3 КОНАЧНИ РОК погледати – овде

Измену позива 2 РОК погледати – овде

Обавештење 2  РОК погледати – овде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА погледати – овде

Обавештење о закљученом ОС погледати – овде

ОДЛУКА ДОДЕЛА УГОВОРА погледати – овде

Обавештење о закљученом првом ПУ погледати – овде

Обавештење о закљученом другом појединачном уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст