Произвођачи органских производа

Произвођач органских производа је онај произвођач који има закључен уговор о контроли и сертификацији у органској производњи са једном од овлашћених контролних организација, чиме се обавезао да ће примењивати методе органске производње прописане Законом о органској производњи и прописима донетим на основу њега и омогућити овлашћеној контролној организацији вршење контроле након које се може потврдити да ли је процес производње у складу са принципима и условима органске производње.

Свака овлашћена контролна организација на својој интернет страници има списак издатих сертификата за органске производње, односно потврда за органске производе из увоза.


Документа

Категорије

Величина текста
Контраст