PROPISI

Organska proizvodnja u Republici Srbiji  regulisana je Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. glasnik RS”, broj 30/10) i propisima koji su doneti na osnovu njega.

Zakonom o organskoj proizvodnji uređeni su: proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, ciljevi i načela organske proizvodnje, metode organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji, prerada, obeležavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda, nadzor nad vršenjem poverenih poslova kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju.

Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje bliže su propisani uslovi za proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda metodama organske proizvodnje, tehnološki postupci prerade, način vršenja kontrole i sertifikacije, sadržina i obrazac evidencije koju vodi ovlašćena kontrolna organizacija, i sadržina i obrazac zbirne evidencije koju vodi MPŠV, kao i obeležavanje, način skladištenja i prevoza organskih proizvoda.

Pravilnikom o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda propisani su uslovi za izdavanje potvrde za organske proizvode iz uvoza, kao uslovi i način prodaje organskih proizvoda zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje.


Dokumenta

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast