Саопштења међународне сарадње

Отворен пројекат за ефикасније усклађивање и спровођење Acquis-a у области рибарства у Републици Србији

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде данас, 17. априла 2019. године је свечано отворен осмомесечни Twinning light пројекат „Развој законодавног и институционалног оквира за ефикасно усклађивање и спровођење Acquis-a у области рибарства у Републици Србији“.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије у сарадњи са Министарством пољопривреде Републике Хрватске и административном подршком Средишње агенције за финансирање и уговарање РХ спроводе пројекат у Републици Србији.

Пројекат је финансиран средствима ИПА (2014) програма Европске уније у укупном износу од 243.629 евра, са циљем јачања административних капацитета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за развој и имплементацију законодавства и реформу институционалног оквира у сектору рибарства. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Спровођење пројекта започело је 3. фебруара 2019. године, главни циљ пројекта је да пружи подршку Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у јачању административних капацитета за развој и имплементацију законодавства, и реформу институционалног оквира у сектору рибарства у погледу трговине и тржишта. Такође акценат пројекта је на упознавању са системом и процедурама у области рибарства и то кроз представљање ЕУ правила и начина на који су та правила успешно имплементирана у Републици Хрватској.

На свечаном отварању пројекта и јавном представљању резултата окупили су се учесници пројекта из Србије и Хрватске. Свечаност отварања пројекта отворио је помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде и вођа пројекта Ненад Катанић.
Присутнима су се поздравним говорима обратили и државни секретар Велимир Станојевић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, помоћник министра Анте Мишура, Министарство пољопривреде РХ, начелник Сектора и вођа пројекта Марио Рогошић, Министарство пољопривреде РХ, опуномоћеник министра  Стјепан Глас, амбасада Републике Хрватске у Србији.

Говорници су истакли важности Twinning light пројекта као инструмента за дељење знања, преношење искустава и унапређење функционисања институција.

Након уводног обраћања присутних званичника одржана су излагања којима је указано на примарне циљеве пројекта. Истакнуте су компоненте пројекта односно очекивани резултати који су подељени на четири велике компоненте. Комопоненте редом садрже успостављање основе за националну шему сертификације улова у складу са захтевима ЕУ, увођење система за контролу и превенцију нелегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова, увођење тржишних стандарда за производе рибарства, као и јачање контроле производа од рибе на тржишту.

Категорије

Величина текста
Контраст