Саопштења међународне сарадње

Отворен твининг пројекат „Јачање и адаптација административних капацитета за увођење Заједничке организације пољопривредних тржишта“

Твининг пројекат Европске уније чије спровођење је почело почетком маја ове године у сарадњи са партнерима из Пољске, Литваније и Француске, отворен је уводном конференцијом „Jaчaњe и усклaђивaњe aдминистрaтивних кaпaцитeтa зa успoстaвљaњe урeђeњa тржиштa пoљoприврeдних прoизвoдa“, која је одржана данас у Београду.

Државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Велимир Станојевић овом приликом захвалио се представницима ЕУ која  овај двогодишњи пројекат финансира са 1,8 милона евра из инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2), као и твининг партнерима из Пољске, Литваније и Француске али и стручњацима из јавног сектора Републике Србије.

„Пројекат је настао као резултат вишемесечне комуникације и сарадње запослених у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству финансија и институцијама Европске уније и несумњиво ће допринети даљем јачању институционалних капацитета Републике Србије у сектору пољопривредне политике и унапређењу њихове стручности“, изјавио је Станојевић.

Он је подсетио да ресорно Министарство у сарадњи са колегама из других институција, годинама уназад програмира и реализује велики број твининг и других пројеката који се финансирају из предприступних ЕУ фондова и на тај начин кроз заједничке активности и размену искустава и знања ради на јачању капацитета запослених.

Поменути пројекат има за циљ да кроз реализацију шест компоненти допринесе даљем јачању институционалних капацитета Републике Србије како би се испуниле обавезе које проистичу из законодавства ЕУ у сектору пољопривредне политике придруживања Србије Европској унији.  

Компоненте пројекта су: Јачање сектора воћа и поврћа у Републици Србији у складу са заједничком организацијом пољопривредних тржишта у Европској унији; Јачање сектора вина и ароматизованог вина у Републици Србији; Јачање сектора животињских производа у Републици Србији у складу са заједничком организацијом пољопривредних тржишта; Јачање административних капацитета у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у односу на секторе шећера, дувана и хмеља; Стварање услова за несметано успостављање и функционисање произвођачких организација, удружења произвођачких организација и међусекторских организација у складу са захтевима ЕУ и Стварање услова за несметано успостављање и функционисање тржишних интервенција у Републици Србији у складу са правним тековинама ЕУ.

 Брошуру преузети – овде

 

 

Категорије

Величина текста
Контраст