Јавне набавке 2019

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ХАРДВЕРСКЕ ОПРЕМЕ (сервер, сториџ, рек орман). Редни број јавне набавке је 1.1.17, а заводни број 404-02-447/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст