Javne nabavke 2019

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE HARDVERSKE OPREME (server, storidž, rek orman). Redni broj javne nabavke je 1.1.17, a zavodni broj 404-02-447/2019-02

Poziv za podnošenje ponuda pogledati – ovde

Konkursnu dokumentaciju pogledati – ovde

Odluku o dodeli ugovora pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast