Јавне набавке 2018

Отворени поступак јавне набавке опреме за аутоматизоване противградне станице са пратећим радовима и услугама (Успостављање даљинског система аутоматизоване одбране од града). Заводни број јавне набавке је: 404-02-356/2018-15, редни број: 1.1.10/2018

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Request for bid download – here

Измену конкурсне документације погледати – овде

Одговор на питање бр.1 погледати – овде

Одговор на питање бр.2 погледати – овде

Измену конкурсне документације бр.2 погледати – овде

Одговор на питање бр.3 погледати – овде

Одговор на питање бр.4 погледати – овде

Измену конкурсне документације бр. 3 погледати – овде

Одговор на питање бр.5 погледати – овде

Измену позива погледати – овде

Измену конкурсне документације бр. 4 погледати – овде

Одговор на питања бр.6 и 7 погледати – овде

Одговор на питање бр.8 погледати – овде

Одговор на питање бр.9 погледати – овде

Одговор на питање бр.10 погледати – овде

Одговор на питање бр.11 погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Одлуку о измени уговора погледати – овде

Одлуку о измени уговора погледати – овде

Одлуку о исправци одлуке погледати – овде

Одлуку о измени уговора погелдати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст