Јавне набавке 2018

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НАБАВКА АГЕНЦИЈСКИХ УСЛУГА У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА (ПУТНЕ КАРТЕ, СМЕШТАЈ, ПУТНО ОСИГУРАЊЕ И СЛ.) за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Заводни број: 404-02-173/2018-15, Редни број: 1.2.9

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документаију погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Измену позива погледати – овде

Измену конкурсне документације бр. 2 погледати – овде

Обавештење о продужетку рока погладати – овде

Одлуку о закључењу оквирног споразума погледати – овде

Обавештење о закљученом оквирном споразуму погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 1 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 2 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 3 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 4 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 5 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 6 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 7 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 8 погледати – овде

Одлуку о обустави издавања појединачне наруџбенице 9 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 10 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 11 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 12 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 13 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 14 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 15 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 17 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 16 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 18 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 19 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 20 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 21 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 22 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 23 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 24 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 25 погледати – овде

Одлуку о додели наруџбенице 26 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 27 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 28 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 29 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 30 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 31 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 32 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 33 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 34 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 35 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 40 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 42 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 41 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 44 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 45 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 48 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 46 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 47 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 43 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 49 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 50 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 51 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 54 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 55 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 53 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 56 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 53 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 58 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 59 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 60 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 61 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 57 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 62 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 63 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 64 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама за 3. квартал погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 65 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 66 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 67 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 68 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 70 погледати – овде

Одлуку о измени оквирног споразума погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 71 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 72 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 73 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 74 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 75 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 76 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 77 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 78 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 79 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 80 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 81 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 83 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 82 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 84 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 86 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 85 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 88 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 89 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 90 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка издавању наруџбенице 87 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 91 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 92 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 93 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 94 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 97 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 98 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 99 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 100 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 101 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 102 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 103 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 104 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 105 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 106 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 107 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 108 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 109 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 110 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 111 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 112 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 113 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 114 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 115 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка издавања наруџбенице 116 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 117 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 120 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 118 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 119 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 121 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 123 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 122 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 124 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 125 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 128 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 129 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 127 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 130 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 131 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 132 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 135 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 136 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 138 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 143 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 144 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 145 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 141 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 142 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 146 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 147 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 148 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 149 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 163 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 164 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 162 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 150 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 151 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 154 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 155 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 156 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 157 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 158 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 159 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 160 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 161 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 165 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 167 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 166 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 169 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 168 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 170 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 171 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 172 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 173 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 174 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 176 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 175 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 177 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 180 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 181 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 178 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 179 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 182 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 184 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 185 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 186 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 187 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 188 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 189 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 190 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 191 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 192 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 193 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 194 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 195 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка издавања наруџбенице 152 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка издавања наруџбенице 153 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка издавања наруџбенице 181 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 196 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 197 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка издавања наруџбенице 198 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 200 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 199 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 201 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 204 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 207 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 206 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 211 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 208 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 209 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 210 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 212 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 213 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 214 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 215 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 216 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 217 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 218 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 221 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 222 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 223 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 224 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 225 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 226 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 227 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 228 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 230 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 231 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 234 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 235 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 236 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 237 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 238 погледати – овде

Одлуку о измени оквирног споразума погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 239 погледатиовде

Одлуку о издавању наруџбенице 240 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 242 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 241 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка број 243 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 244 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 245 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 246 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 247 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 248 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 249 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 250 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 251 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 252 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 253 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 254 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 255 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 256 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 257 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 258 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 260 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 259 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 261 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 262 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 263 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 264 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 265 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 266 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 267 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 268 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 269 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 270 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 271 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 272 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 203 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 229 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 273 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 274 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 276 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 277 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 277 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 279 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 278 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 280 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 281 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 282 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 283 погледати – овде

Одлуку о обустави поступка 283 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 284 погледати – овде

Одлуку о издавању наруџбенице 285 погледати – овде

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о издавању наруџбенице број 281 погледати – овде

Обавештење о издатим наруџбеницама за 1. Квартал погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-286 погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-287 погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-288 погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-289 погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-290 погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-291 погледати – овде

ОДЛУКА ОМЕГА ТРАВЕЛ-292 погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст