Јавне набавке 2018

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, НАБАВКА ПРЕВОДИЛАЧКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ. Заводни број набавке је: 404-02-150/2018-15, а редни број 1.2.4/2018

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Одговор број 1 погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом оквирном споразуму погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Обавештење о закљученом другом појединачном уговору погледати – овде

 

Категорије

Величина текста
Контраст