Јавне набавке 2018

Oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe рeзeрвних дeлoвa зa службeнa вoзилa сa услугaмa угрaдњe, oдржaвaњa и пoпрaвкe службeних вoзилa. Зaвoдни брoj нaбaвкe je: 404-02-148/2018-15, a рeдни брoj: 1.1.3/2018.

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одговор на питање бр.1 погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Измену позива за подношење понуда погледати – овде

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда погледати – овде

Одговор на питање бр.2 погледати – овде

Одговор на питање бр.3 погледати – овде

Одлуку о додели партија 1 погледати – овде

Одлуку о додели партија 2 погледати – овде

Одлуку о додели партија 3 погледати – овде

Одлуку о додели партија 4 погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору партија 1 погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору партија 2 погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору партија 3 погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору партија 4 погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст