Јавни позиви у 2019. години

Пети јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Пети јавни позив М1 машине и изградња погледати – овде

Образац 1 – Захтев за одобравање пројекта погледати – овде

Образац 2 Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја погледати – овде

Прилог 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова – Пети јавни позив за М1 погледати – овде

Прилог 2 – Листа стандарда емисије издувних гасова погледати – овде

Прилог 4 – Једноставни пословни план – Образац 1 погледати – овде

Прилог 4 – Образац 1а за Једноставни пословни план образац 1a погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст