Саопштења Министарства и најаве

Подршка Европске уније руралном сектору у Србији са 175 милиона евра

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине Европска комисија усвојила је 20. јануара 2015. године, Програм за рурални развој у Србији (IPАRD). На овај начин створена је основа за подршку Европске Уније пољопривредном сектору у Србији, у наредних шест година.

„Ово је изузетно добра вест и представљаће значајну помоћ нашим пољопривредним произвођачима. Рeпубликa Србиja je jeдинa држaвa у рeгиoну кoja je крeнулa у прoцeс изрaдe и кoришћeњa прeтприступнe пoмoћи у oблaсти рурaлнoг рaзвoja крoз IPARD прoгрaм“, изјавила је министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић и објаснила да то пoдрaзумeвa дa je Србија прeузeлa oбaвeзу aкрeдитaциje aдминистрaтивнe структурe зa кoришћeњe oвих срeдстaвa.

„Другe двe држaвe кoje су прeдaлe Европској комисији IPARD прoгрaм зa пeриoд 2014 -2020, су Tурскa и Maкeдoниja, кoje су свoje структурe aкрeдитoвaли у прeтхoднoм финaнсиjскoм пeриoд EУ 2007-2013“, прецизирала је министар Богосављевић Бошковић.

„Пољопривредници ће самостално са својим пројектима моћи да аплицирају за ова неповратна средства и на тај начин  поспеше производњу и подигну ниво конкурентности својих производа, како би могли да парирају европским фармерима“, рекла је министар.

Главни циљеви Програма су повећање безбедности хране у Србији и унапређење конкурентности сектора пољопривредне производње и прераде, као и помоћ Србији да се постепено усклади са стандардима ЕУ.

Укупни буџет у вредности од 175 милиона евра биће на располагању српским пољопривредницима у виду грантова за суфинансирање одговарајућих инвестиција уз максималан јавни допринос од 70% прихватљивих трошкова. Ово би требало да доведе до укупних инвестиција у сектору од око 400 милиона евра (49 милијарди динара).

На основу детаљне и објективне анализе сектора и након консултација, одабране су следеће мере: Инвестиције у пољопривредна газдинства – грантови ће се давати произвођачима млека, меса, воћа и поврћа и других усеве; инвестиције везане за прераду и пласман пољопривредних производа – намењене микро, малим и средњим предузећима за прераду млека, меса, воћа и поврћа; органска производња – подршка ће се пружати пољопривредним произвођачима који уводе методе органске производње; спровођење стратегија локалног развоја – у оквиру такозваног „лидер“ програма, локалне акционе групе (посебно основана јавно-приватна партнерства) ће добити подршку за спровођење локалних руралних стратегија; диверзификација активности у руралним срединама и пословни развој – ова мера ће помоћи да се развију приватни капацитети за рурални туризам, као и техничка помоћ – стручњаци из Европске уније ће помоћи домаћим властима у реализацији програма.

ЕУ ће пружати финансијску помоћ пољопривредном сектору у Србији кроз систем управљања и контроле који је у складу са стандардима добре владавине у савременој јавној администрацији еквивалентној сличним организацијама у земљама чланицама Европске уније. Надлежни органи у Србији тренутно припремају овај систем уз подршку Европске уније. Ова фаза мора да се заврши да би први позиви за подношење предлога могли да се објаве.

Категорије

Величина текста
Контраст