Saopštenja Ministarstva

Podrška Evropske unije ruralnom sektoru u Srbiji sa 175 miliona evra

Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Evropska komisija usvojila je 20. januara 2015. godine, Program za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD). Na ovaj način stvorena je osnova za podršku Evropske Unije poljoprivrednom sektoru u Srbiji, u narednih šest godina.

„Ovo je izuzetno dobra vest i predstavljaće značajnu pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima. Republika Srbija je jedina država u regionu koja je krenula u proces izrade i korišćenja pretpristupne pomoći u oblasti ruralnog razvoja kroz IPARD program“, izjavila je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i objasnila da to podrazumeva da je Srbija preuzela obavezu akreditacije administrativne strukture za korišćenje ovih sredstava.

„Druge dve države koje su predale Evropskoj komisiji IPARD program za period 2014 -2020, su Turska i Makedonija, koje su svoje strukture akreditovali u prethodnom finansijskom period EU 2007-2013“, precizirala je ministar Bogosavljević Bošković.

„Poljoprivrednici će samostalno sa svojim projektima moći da apliciraju za ova nepovratna sredstva i na taj način  pospeše proizvodnju i podignu nivo konkurentnosti svojih proizvoda, kako bi mogli da pariraju evropskim farmerima“, rekla je ministar.

Glavni ciljevi Programa su povećanje bezbednosti hrane u Srbiji i unapređenje konkurentnosti sektora poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i pomoć Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima EU.

Ukupni budžet u vrednosti od 175 miliona evra biće na raspolaganju srpskim poljoprivrednicima u vidu grantova za sufinansiranje odgovarajućih investicija uz maksimalan javni doprinos od 70% prihvatljivih troškova. Ovo bi trebalo da dovede do ukupnih investicija u sektoru od oko 400 miliona evra (49 milijardi dinara).

Na osnovu detaljne i objektivne analize sektora i nakon konsultacija, odabrane su sledeće mere: Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useve; investicije vezane za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća; organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje; sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog „lider“ programa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija; diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam, kao i tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

EU će pružati finansijsku pomoć poljoprivrednom sektoru u Srbiji kroz sistem upravljanja i kontrole koji je u skladu sa standardima dobre vladavine u savremenoj javnoj administraciji ekvivalentnoj sličnim organizacijama u zemljama članicama Evropske unije. Nadležni organi u Srbiji trenutno pripremaju ovaj sistem uz podršku Evropske unije. Ova faza mora da se završi da bi prvi pozivi za podnošenje predloga mogli da se objave.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast