Саопштења Министарства

Појачан надзор ветеринарске инспекције у Златиборском управном округу

саопштење

Ветеринарска инспекција извршила је појачани надзор у Златиборском управном округу. Констатован је већи број неправилности код субјеката који се баве прерадом хране животињског порекла. У два објекта регистрована за прераду меса уочене су неправилности претежно структуралне природе а које су у супротности са Правилником о условима хигијене хране („Службени гласник РС“, број: 73/10), као и неправилности везане за посебне услове хигијене хране укључујући и неимплементиран HACCP који су у супротности са Правилником о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла , као и о условима хигијене хране животињског порекла („Службени гласник РС“, број: 25/11 и 27 /14).

Код једног субјекта затечена је храна животињског порекла која није означена и којој није могуће утврдити следљивост у укупној количини од 405 кг хране која је проглашена небезбедном за исхрану људи, стављена ван промета и послата на нешкодљиво поништење у присуству ветеринарских инспектора а додатних 600 кг хране која је била прописно обележена али чувана у неадекватним температурним условима је службено узорковано и стављено ван промета до стизања резултата анализа. Поред наведеног, код истог субјекта стављено је ван промета 2000 кг димљених производа и блокирано од стране ветеринарских инспектора до стизања анализа службеног узорковања јер исти субјект у текућој години није радио анализе готових производа.

У објекту који се бави прерадом млека и производњом кајмака затечене су структуралне неусаглашености, лош ниво хигијене, плеснивост просторија што у великој мери утиче на опште услове хигијене хране а што је у супротности са Правилником о условима хигијене хране („Службени гласник РС, број: 73/10) . Поменутом субјекту забрањен је рад до отклањања недостатака.

За сва три субјекта у пословању храном изречена је мера забране употребе просторија и опреме до отклањања недостатака.

Субјекти којима је забрањено коришћење опреме и просторија до отклањања неусаглашености су:
Објекат за прераду млека Златибор К , село Шљивовица , општина Чајетина
Објекат за прераду меса СЗР Рупић, село Мачкат , општина Чајетина
Објекат за прераду меса СЗР Радојичић, село Мачкат , општина Чајетина

Категорије

Величина текста
Контраст