Саопштења Министарства

Појачане контроле пољопривредне инспекције због паљења њива

Због учесталих појава спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, пољопривредна инспекција је појачала мере надзора,  а од 18.10.2018. године са припадницима МУП-а ради обухватнијег и делoтворнијег инспекцијског надзора спроводи заједничке мере прегледа земљишта на којем се врши спаљивање органских остатака и идентификовања лица која врше то спаљивање.

Појачане контроле се спроводе и наставиће се у сарадњи са другим органима што подразумева надзор и ван радног времена и нерадним данима. Ангажовани су сви пољопривредни инспектори задужени за ову област на целој територији РС.

За парцеле на којима је утврђено спаљивање проверавају се подаци о власништву, површини ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка. Ако је парцела уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) додатно се подноси иницијатива Управи за трезор која одређује пасиван статус пољопривредном газдинству. Током трајања периода пасивног статуса, пољопривредно газдинство не може да остварује подстицајна средства на која би имало право по посебним прописима.

Чињеница је да је спаљивање већег обима и да временске прилике погодују ширењу пожара те да се изазива опасност не само за имовину већег обима већ и животе људи. Такво изазивање опште опасности представља кривично дело против опште сигурности људи и имовине и то је разлог што су организоване координиране контроле са другим државним органима.

За спаљивање органских остатака после жетве усева одредбама Закона о пољопривредном земљишту запрећена је новчана казна у износу од 5.000 до 50.000 динара за физичко лице, од 25.000 до 250.000 динара за предузетника и од 100.000 до 1.000.000 динара за правно лице.

Сектор пољопривредне инспекције упозорава и апелује да грађани не спаљују органске остатке после жетве усева.

Категорије

Величина текста
Контраст