Саопштења пољопривредне инспекције

Пољопривредна инспекција наставља са контролом произвођача кондиторских производа

Пољопривреднa инспекција према плану редовних активности наставља контроле код произвођача кондиторских производа на целој територији Републике Србије, које су започете мониторингом безбедности производа (узорковањем).

Дана 07.11.2017. године, а након обавештења произвођача Nestle Adriatik d.o.o., Београд о утврђеној неправилности у једном производу (присуство комадиће гуме у производу „Мешавина какао крем производа и млечног крем производа“, паковање 400г, произведен 4. јула 2017. године, лот број 71856839 са датумом истека рока до краја 07/2018) трговачки назив –Nestle cipiripi, пољопривредни инспектори су извршили контролу код предметног субјекта на дату околност.
Потврђено је да је предметни производ садржао примесу. Утврђен је разлог и место на комe је комад гуме упао у производ. Такође, констатовано је да су недостаци отлоњени.
Решењем инспектора забрањен је промет предметне серије и наређено је повлачење из промета комплетне предметне серије (1.953 кг производа).
Поступајући у потпуности у складу са законским одредбама, произвођач Nestle Adriatik d.o.o., обавестио је јавност о предметном производу, о повлачењу из промета и опозиву производа.
Извештај о свим контролама које се обављају код произвођача кондиторских производа биће објављен по окончању активности пољопривредне инспекције у овој редовној акцијској контроли.

Категорије

Величина текста
Контраст