Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Пољопривредна инспекција наставља са контролом произвођача кондиторских производа

Пољопривреднa инспекција према плану редовних активности наставља контроле код произвођача кондиторских производа на целој територији Републике Србије, које су започете мониторингом безбедности производа (узорковањем).

Дана 07.11.2017. године, а након обавештења произвођача Nestle Adriatik d.o.o., Београд о утврђеној неправилности у једном производу (присуство комадиће гуме у производу „Мешавина какао крем производа и млечног крем производа“, паковање 400г, произведен 4. јула 2017. године, лот број 71856839 са датумом истека рока до краја 07/2018) трговачки назив –Nestle cipiripi, пољопривредни инспектори су извршили контролу код предметног субјекта на дату околност.
Потврђено је да је предметни производ садржао примесу. Утврђен је разлог и место на комe је комад гуме упао у производ. Такође, констатовано је да су недостаци отлоњени.
Решењем инспектора забрањен је промет предметне серије и наређено је повлачење из промета комплетне предметне серије (1.953 кг производа).
Поступајући у потпуности у складу са законским одредбама, произвођач Nestle Adriatik d.o.o., обавестио је јавност о предметном производу, о повлачењу из промета и опозиву производа.
Извештај о свим контролама које се обављају код произвођача кондиторских производа биће објављен по окончању активности пољопривредне инспекције у овој редовној акцијској контроли.