Саопштења Министарства и најаве

Пољопривредна инспекција поднела већи број казнених мера у 2015. години

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа Министарства пољопривреде и заштите животне средине , је у 2015. години извршило 4.422 контроле, од чега  2.824 контроле у производњи,  1.236 у промету,  98 утврђивања минимално техничких услова и 264 по пријави потрошача.

У 927  случајева су утврђене одређене неправилности у раду, па је  током 2015. године ово одељење поднело 1.018 управних мера (893 наређујућа решења о отклањању неправилности, 54 забрана производње и 71 забрана промета),  као и 203 казнене мере – 162 захтева за покретање прекршајних пријава и 41 пријава за привредни преступ. Ван промета је стављено 10.615 тона хране биљног и мешовитог порекла и 105 литара производа у вредности од 409.356.776,00 динара.

 У односу на 2014. годину, пољопривредна инспекција поднела је већи број управних и казнених мера, па је тако број управних мера повећан  за 254 , а  број казнених мера био већи за 56.

 Током прошле године испитиван је 101 инспекцијски узорак,  од чега је 14 (13 одсто) било неусаглашено (пет – сурогат у кафи и девет –  декларација производа). Извршене су 264 контроле по пријавама потрошача, које су у 18 одсто случајева биле оправдане.

 У складу са законом, поднете су управне мере које се односе на:

– Решења о забрани производње (54) – неиспуњеност минималних техничких услова,  употреба воде која не одговара квалитету, неуспостављен HACCP,

 –  Решење о забрани промета (71) – истекао рок употребе, декларисање, квалитет који не одговара правилнику, присуство микотоксина

– Наређујућа решења о отклањању неправилности (893) –  Најчешће су издавана у циљу обезбеђења доказа о безбедности производа и коришћења воде која не одговара квалитету и отклањања недостататака у декларисању, успостављању ДХП, ДПП И HACCP као и стављање ван промета производа. Казнене мере су подношене због констатованих неправилности по питању услова за производњу, услова хигијене и квалитета и безбедности производа и минималних техничких услова- Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла и Закон о безбедности хране (укупно 203).

Број захтева за покретање прекршајног поступка  био је 162, а број пријава за привредне преступе   41.

Категорије

Величина текста
Контраст