Саопштења пољопривредне инспекције

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА У 2018. ГОДИНИ ЗАБРАНИЛА РАД У 58 ПРОИЗВОДНИХ ПОГОНА

Пољопривредна инспекција Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде је у 2018. години извршила 6.071 контролу прехрамбених производа биљног порекла укључујући и алкохолна и безалкохолна пића. У 641 случају су констатоване неправилности.

  • УПРАВНЕ МЕРЕ

 

  1. Решења о забрани производње (58) – Најчешће нерегистровани објекти, а затим неиспуњавање услова за производњу – неуспостављен систем безбедности, хигијена, просторије;
  2. Решење о забрани промета (106) – квалитет који не одговара прописаном, недостатак декларације.

Стављено ван промета 2.216 тона и 78.884 литра робе, и  то:

-Тестенине 567 kg.; додаци јелима 200 kg; фини пекарски производи 280 kg.;

       брашно 187 kg.; (због декларације);

-Фини пекарски производи 1.329 kg.; смрзнуто воће 841.702  kg.;

      смрзнуто поврће 1.164.181кг.; пшенични гриз 74 kg.;  (због непостојања

      доказа о безбедности);

-Додаци јелу 1.020 kg. (већи садржај соли); због квалитета

-Десерт на бази жита производи 4.226 kg. (плесни и квасци);

      197 kg. брашно (афлатоксин); чај 6.446 kg,  (због резидуа пестицида);

      безбедност производа.

истекао рок различита храна биљног порекла (брашно квасац, смрзнуто пециво)

     25.000 kg.;  прерађено поврћа 25.734 кг.; смрзнуто поврће 145.255 кг.; 108 kg.

     (прашкасти производи шлаг, пудинг); пиво 196 литара и 240 литара свежавајућих

     безалкохолних пића.

-Вино – 65.644 литра,  и јака алкохолна пића – 6.223 литара због неисправне декларације и квалитета;

  1. Наређујућа решења о отклањању неправилности (497) – Најчешће су издавана у циљу обезбеђења доказа о безбедности производа и отклањања недостататака у декларисању, успостављању ДХП, ДПП И HACCP као и стављање ван промета производа

  • КАЗНЕНЕ МЕРЕ

Мере су подношене због констатованих неправилности по питању услова за производњу, услова хигијене и квалитета и безбедности производа / Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла/ Закона о вину/Закона ојаким  алкохолним пићима/  и Закон о безбедности хране (укупно 278)

– број захтева за покретање прекршајног поступка 222

– број пријава за привредне преступе   56.

Категорије

Величина текста
Контраст