Саопштења пољопривредне инспекције

Пољопривредна инспекција

Пољопривредна инспекција обавља контролу безбедности хране биљног порекла у фази производње, прераде и промета на велико; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико.

На целој територији Србије контроле хране биљног порекла спроводе се плански, континурано и редовно. Планови контрола праве се у односу на период и сезонски карактер, док се узорковања обављају на основу плана мониторинга, резултата досадашњих контрола, пријава потрошача и осталог.

Закон о безбедности хране јасно дефинише да је забрањено у промет стављати храну која није безбедна. Они који послују са храном у свим фазама производње и промета дужни су да обезбеде и докажу да је храна која се налази у промету безбедна за употребу, што значи да одговорност за стављање безбедне хране у промету лежи на субјекту у пословању храном.

Држава спроводи мониторинг односно надзор над производњом и прометом, а уколико дође до пропуста у обезбеђивању безбедности хране, одговорност сноси онај ко са храном послује – произвођач, увозник, дистрибутер, трговац и други учесници у пословању с храном.

Све активности субјеката у ланцу хране, мере предвиђене Законом о безбедности хране али и службене контроле које спроводе надлежни државни органи иду у правцу обезбеђивања и доказивања да су предузете све мере да крајњи производ буде безбедан.

Категорије

Величина текста
Контраст