Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Poljoprivredna inspekcija

Poljoprivredna inspekcija obavlja kontrolu bezbednosti hrane biljnog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko.

Na celoj teritoriji Srbije kontrole hrane biljnog porekla sprovode se planski, kontinurano i redovno. Planovi kontrola prave se u odnosu na period i sezonski karakter, dok se uzorkovanja obavljaju na osnovu plana monitoringa, rezultata dosadašnjih kontrola, prijava potrošača i ostalog.

Zakon o bezbednosti hrane jasno definiše da je zabranjeno u promet stavljati hranu koja nije bezbedna. Oni koji posluju sa hranom u svim fazama proizvodnje i prometa dužni su da obezbede i dokažu da je hrana koja se nalazi u prometu bezbedna za upotrebu, što znači da odgovornost za stavljanje bezbedne hrane u prometu leži na subjektu u poslovanju hranom.

Država sprovodi monitoring odnosno nadzor nad proizvodnjom i prometom, a ukoliko dođe do propusta u obezbeđivanju bezbednosti hrane, odgovornost snosi onaj ko sa hranom posluje – proizvođač, uvoznik, distributer, trgovac i drugi učesnici u poslovanju s hranom.

Sve aktivnosti subjekata u lancu hrane, mere predviđene Zakonom o bezbednosti hrane ali i službene kontrole koje sprovode nadležni državni organi idu u pravcu obezbeđivanja i dokazivanja da su preduzete sve mere da krajnji proizvod bude bezbedan.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast