Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Помоћ пољопривредницима: Натурална размена меркантилног кукуруза за товне свиње и јунад

Влада Републике Србије дала је сагласност да Републичка дирекција за робне резерве изврши натуралну размену до 10.000 тона меркантилног кукуруза за товну стоку (товне свиње и јунад) са примарним произвођачима који имају затворени производни циклус.

Паритети у натуралној размени су: 11,02 кг меркантилног кукуруза за 1кг товних свиња и  13,76 кг меркантилног кукуруза за 1кг товне јунади.

Примарни произвођачи са којима ће се реализовати натурална размена су физичка лица која су носиоци активног пољопривредног газдинства и правна лица, земљорадничке задруге и предузетници чија је претежна делатност узгој свиња и других говеда и бивола.

Максимална количина меркантилног кукуруза по физичком лицу – газдинству је до 50.000 кг, максимална количина меркантилног кукуруза за правна лица, земљорадничке задруге и предузетнике је до 300.000 кг.

Минимални услови које морају испуњавати физичка лица су: товна прасад минимум 100, или товна телад минимум десет комада, на годишњем нивоу. Минимални услови које морају испуњавати правна лица, земљорадничке задруге и предузетници су 1.000 товних прасади на годишњем нивоу, односно 100 телади.

Влада Републике Србије претходно је усвојила закључак о откупу више од готово 22.000 тона меркантилног кукуруза домаћег порекла из рода 2016. и 2017. године, у циљу помоћи примарним пољопривредним произвођачима у санирању последица суше.

Подсећамо да је поред откупа меркантилног кукуруза, управо у циљу санирања последица суше из 2017. године и додатне подршке пољопривредним произвођачима, до сада обезбеђена и замена семенске пшенице за меркантилну. Такође, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је продужило и рок важења конкурса по основу Правилника о кредитној подршци на основу кога су обезбеђени кредити са субвенционисаним каматама од 1% до 3%.