Јавне набавке 2021

Поновно отварање конкуренције ПАРТИЈА 2, ОП Одржавање и поправка службених возила, Заводни број: 404-02-101/2020-02, редни број: 1.2.9/2020.

Позив за доставу понуде – овде

Образац понуде_Партија 2 – овде

Образац структуре цене_Листови А_партија 2 – овде

УГ_други појединачни_Партија 2 – овде

 

Категорије

Величина текста
Контраст