Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Поступак набавке на коју се закон не примењује (изузета набавка) за доделу уговора о услугама хостинга за портале СТИПС и АГРОПОНУДУ. Заводни број набавке је: 404-02-300/2018-15, а редни број: 2.2.13/2018

Позив за поднишење понуде погледати – овде

Образац понуде са предметом набавке погледати – овде

Исправљен Образац понуде са предметом набавке погледати – овде

Обавештење о најповољнијем понуђачу погледати – овде