Саопштења пољопривредне инспекције

Повлачи се из промета „Чај од листа питоме нане“, произвођача Института за проучавање лековитог биља „Др Јосип Панчић“

 

 Производ произвођача Института за проучавање лековитог биља „Др Јосип Панчић“ – „Чај од листа питоме нане“, 50 грама, серијски број: 30111016, употребљив до краја 04. 2018., произведен у количини од 116,8 килограма, повучен је из промета Решењем надлежног пољопривредног инспектора. Пољопривредна инспекција наредила је повлачење предметне серије због неусаглашености са прописаним захтевима у погледу садржаја остатака средстава за заштиту биља,  утврђеног суперанализом извршеном на захтев контролисаног субјекта.  На Web сајту произвођача дато је ОБАВЕШТЕЊЕ купцима  о oпoзиву нaвeдeнoг прoизвoдa, као и информација крајњим купцима да уколико предметни производ имају у поседу, исти врате.

Поред повлачења предметне серије готовог производа из промета, пољопривредна инспекција забранила је и стављање у промет свих серија готових производа произведених делимично или у потпуности од сировине која је коришћена за производњу наведеног производа, а за који је лабораторијским испитивањем утврђен повишени садржај остатака средстава за заштиту биља, док се не отклони сумња у њихову безбедност и забранила употребу 34,9 килограма сировине која је део укупне количине сировине која је ушла у састав предметног производа за који је утврђена небезбедност.

Пољопривредни инспектори су, у периоду од 07.11.-15.12.2016. године, у оквиру својих надлежности, а у складу са  Законом о безбедности хране и Законом о инспекцијском надзору, извршили контроле код субјеката који обављају делатност производње чајева са циљем провере успостављеног система безбедности хране по принципима HACCP, услова хигијене и следљивости.

У поменутом периоду пољопривредна инспекција извршила је контролу код 29 субјеката и резултати контрола показали су да од 20 узорака чаја, 7 није у коначном поступку одговарало прописаним захтевима и то свих 7 по питању декларисања, а један и по питању безбедности – из разлога неусаглашености са прописаним захтевима у погледу садржаја остатака средстава за заштиту биља:

  • 2 субјекта имају неусаглашености са одредбама Закона о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла;
  • 4 субјекта нису  уписана у Централни регистар;
  • 3 субјекта нема успостављену следљивост;
  • 7 субјеката има неправилности везане за декларисање;
  • 5 субјекта нема успостављен функционалан систем безбедности хране по принципима HACCP.

У свим случајевима утврђених неусаглашености у пословању контролисаних субјеката предузимају се законом прописане управне и прописане мере.

ЦЕО ДОКУМЕНТ ПОГЛЕДАТИ – ОВДЕ

Категорије

Величина текста
Контраст