Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Povlači se iz prometa „Čaj od lista pitome nane“, proizvođača Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josip Pančić“

 

 Proizvod proizvođača Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josip Pančić“ – „Čaj od lista pitome nane“, 50 grama, serijski broj: 30111016, upotrebljiv do kraja 04. 2018., proizveden u količini od 116,8 kilograma, povučen je iz prometa Rešenjem nadležnog poljoprivrednog inspektora. Poljoprivredna inspekcija naredila je povlačenje predmetne serije zbog neusaglašenosti sa propisanim zahtevima u pogledu sadržaja ostataka sredstava za zaštitu bilja,  utvrđenog superanalizom izvršenom na zahtev kontrolisanog subjekta.  Na Web sajtu proizvođača dato je OBAVEŠTENJE kupcima  o opozivu navedenog proizvoda, kao i informacija krajnjim kupcima da ukoliko predmetni proizvod imaju u posedu, isti vrate.

Pored povlačenja predmetne serije gotovog proizvoda iz prometa, poljoprivredna inspekcija zabranila je i stavljanje u promet svih serija gotovih proizvoda proizvedenih delimično ili u potpunosti od sirovine koja je korišćena za proizvodnju navedenog proizvoda, a za koji je laboratorijskim ispitivanjem utvrđen povišeni sadržaj ostataka sredstava za zaštitu bilja, dok se ne otkloni sumnja u njihovu bezbednost i zabranila upotrebu 34,9 kilograma sirovine koja je deo ukupne količine sirovine koja je ušla u sastav predmetnog proizvoda za koji je utvrđena nebezbednost.

Poljoprivredni inspektori su, u periodu od 07.11.-15.12.2016. godine, u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa  Zakonom o bezbednosti hrane i Zakonom o inspekcijskom nadzoru, izvršili kontrole kod subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje čajeva sa ciljem provere uspostavljenog sistema bezbednosti hrane po principima HACCP, uslova higijene i sledljivosti.

U pomenutom periodu poljoprivredna inspekcija izvršila je kontrolu kod 29 subjekata i rezultati kontrola pokazali su da od 20 uzoraka čaja, 7 nije u konačnom postupku odgovaralo propisanim zahtevima i to svih 7 po pitanju deklarisanja, a jedan i po pitanju bezbednosti – iz razloga neusaglašenosti sa propisanim zahtevima u pogledu sadržaja ostataka sredstava za zaštitu bilja:

  • 2 subjekta imaju neusaglašenosti sa odredbama Zakona o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla;
  • 4 subjekta nisu  upisana u Centralni registar;
  • 3 subjekta nema uspostavljenu sledljivost;
  • 7 subjekata ima nepravilnosti vezane za deklarisanje;
  • 5 subjekta nema uspostavljen funkcionalan sistem bezbednosti hrane po principima HACCP.

U svim slučajevima utvrđenih neusaglašenosti u poslovanju kontrolisanih subjekata preduzimaju se zakonom propisane upravne i propisane mere.

CEO DOKUMENT POGLEDATI – OVDE

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast