Јавне набавке 2020

ПП Одржавање система И портал СТИПС И техничке подршке. Заводни број набавке: 404-02-169/2020-02, редни број 1.2.10/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одлуку о додели уговора можете погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору – СТИПС 2020 погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст