Јавне набавке 2018

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива, набавка услуга одржавања и унапређења система и портала АГРОПОНУДА и техничке подршке за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Заводни број набавке је: 404-02-133/2018-15, редни број 1.2.7/2018

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст