Јавне набавке 2019

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива набавке услуга сервиса вести, фото сервиса и видео сервиса. Заводни број набавке је: 404-02-105/2019-02, а редни број 1.2.6.

Конкурсну документацију погледати – овде

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда погледати – овде

Питање бр1. погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст