Јавне набавке 2022

Преговарачки поступак услуге годишњег одржавања и унапређења софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ. Заводни број: 404-02-137/2022-02, редни број: 16/2022

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива преузети – овде

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – овде

Категорије

Величина текста
Контраст