Јавне набавке 2019

Преговарачког поступка јавне набавке за доделу уговора о услугама одржавања софтвера за Виноградарски регистар за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Заводни број набавке је: 404-02-392/2019-02, а редни број: 1.2.19/2019

Конкурсну документацију погледати – овде

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива погледати – овде

Одлуку о додели уговора погелдати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст