Јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине Одбор за привреду и финансије донео је 14. октобра 2015. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране (закључак 05 Број: 011-11040/2015).

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране спроводиће се у периоду од 15. октобра до 3. новембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, научна и стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Позивају се учесници у јавној расправи да своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs,  тако што ће попунити прилог Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране, који је дат у наставку овог обавештења или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд.

Закључак о спровођењу јавне расправе и Програм јавне расправе погледати – овде

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране погледати – овде

Образложење Нацрта закона погледати – овде

Преглед одредаба Закона о безбедности хране које се мењају, односно допуњују погледати – овде

Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о  безбедности хране погледати – овде

Извештај о одржаној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунамазакон о безбедности хране погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст