Јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама закона о водама

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је 9. септембра 2015. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама (закључак 05 Број: 011-6937/2015).

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама спроводиће се у периоду од 11. септембра до 30. септембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, међународних организација, као и друга заинтересована лица.

Позивају се учесници у јавној расправи да своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs,  тако што ће попунити прилог Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама, који је дат у наставку овог обавештења или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, Београд, Булевар уметности број 2..

Закључак о спровођењу јавне расправе и Програм јавне расправе погледати – овде

Нацрт закона о изменама и допунама  закона о водама погледати – овде

Образложење Нацрта закона погледати – овде

Преглед одредаба Закона о водама које се мењају, односно допуњују погледати – овде

Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама  закона о водама погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст