Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama

Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je 9. septembra 2015. godine odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama (zaključak 05 Broj: 011-6937/2015).

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama sprovodiće se u periodu od 11. septembra do 30. septembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kao i druga zainteresovana lica.

Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs,  tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je dat u nastavku ovog obaveštenja ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Beograd, Bulevar umetnosti broj 2..

Zaključak o sprovođenju javne rasprave i Program javne rasprave pogledati – ovde

Nacrt zakona o izmenama i dopunama  zakona o vodama pogledati – ovde

Obrazloženje Nacrta zakona pogledati – ovde

Pregled odredaba Zakona o vodama koje se menjaju, odnosno dopunjuju pogledati – ovde

Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama  zakona o vodama pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast