Јавни позив за учешће у јавној расправи o Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 25. новембра 2020. године, донео је Закључак о спровођењу јавне расправе о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године са Програмом јавне расправе (у даљем тексту: Предлог акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама).

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике да се упознају са текстом Предлогa акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама спроводи се у периоду од 26. новембра 2020. године до 16. децембра 2020. године.

Текст Предлога акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичке дирекције за воде (http:/www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) и на Порталу е-Управе.

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Предлога акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама достављају се на Обрасцу за коментаре, путем електронске поште на адресу: gordana.spegar@minpolj.gov.rs, са назнаком „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама за период од 2021. до 2023. године” или путем поште на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године”, до 16. децембра 2020. године.

По окончању поступка јавне расправе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године и исти ће објавити на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде и на порталу е-управе најкасније седмог радног дана пре подношења Влади на разматрање и усвајање.

Документа:

  • Предлог акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године погледати – овде
  • Образац за коментаре преузети – овде
  • Програм јавне расправе погледати – овде
  • Закључак Владе Републике Србије о спровођењу поступка јавне расправе погледати – овде
  • Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст