Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 25. novembra 2020. godine, doneo je Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine sa Programom javne rasprave (u daljem tekstu: Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike da se upoznaju sa tekstom Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama.

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama sprovodi se u periodu od 26. novembra 2020. godine do 16. decembra 2020. godine.

Tekst Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republičke direkcije za vode (http:/www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) i na Portalu e-Uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama dostavljaju se na Obrascu za komentare, putem elektronske pošte na adresu: gordana.spegar@minpolj.gov.rs, sa naznakom „Za javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama za period od 2021. do 2023. godine” ili putem pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine”, do 16. decembra 2020. godine.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine i isti će objaviti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode i na portalu e-uprave najkasnije sedmog radnog dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i usvajanje.

Dokumenta:

  • Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine pogledati – ovde
  • Obrazac za komentare preuzeti – ovde
  • Program javne rasprave pogledati – ovde
  • Zaključak Vlade Republike Srbije o sprovođenju postupka javne rasprave pogledati – ovde
  • Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast